Vi har avslutat vår utvecklande verksamhet för unga vuxna med diagnos Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd den 29 sept 2017.

Den nuvarande verksamheten består av hantverksproduktion och kursverksamhet inom glas och textil.

Det finns även två möblerade lägenheter för uthyrning i fastigheten.

För mer information kontakta annette@kunnaklara.se