Vi kommer att avsluta vår utvecklande verksamhet för unga vuxna med diagnos Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd den 29 sept 2017.